Thing4U

ถ่านชาร์จ GP พร้อมแท่นชาร์จ รุ่น Recyko+฿ 300.00

N/A

18 Oct 2019รายละเอียดสินค้า  


ถ่านชาร์จอัลคาไลน์พร้อมแท่นชาร์จ เวลาชาร์จ 5 ชม. มีตัดไฟอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม มีไฟบอกเมื่อชาร์จเต็ม สามารถชาร์จได้เป็น1000ครั้ง